WELKOM OP DE

website van Bureau Uit de Tijd.

UIT DE TIJD

Dit bureau houdt zich bezig met het ontwikkelen van educatief materiaal en het organiseren van educatieve activiteiten op het gebied van het verleden. Het kunnen materialen en activiteiten zijn voor jong en oud, en voor iedereen daar tussenin.

Bij Uit de Tijd kunt u terecht voor lesprojecten, leskoffers, doe-activiteiten, permanente en tijdelijke tentoonstellingen, touchscreens, AV-producties, spannende verhalen, fiets- en wandelroutes, informatiepanelen, teksten, brochures, de organisatie van evenementen en nog veel meer. Alles is maatwerk en wordt in overleg met u samengesteld.

pixels.png

WIE EN WAT?

Bureau Uit de Tijd is in 1991 gestart en houdt zich bezig met zeer uiteenlopende activiteiten op het gebied van educatie over het verleden. Het bureau is gevestigd in Apeldoorn.

Eigenaresse is Elly van der Velde. Zij heeft veel ervaring als leerkracht in het basisonderwijs en is afgestudeerd archeologe. Gebruik makend van deze beide achtergronden houdt zij zich bezig met het op een aansprekende en aanschouwelijke wijze ‘vertalen’ van wetenschappelijke informatie over het verleden voor een breed publiek.

circles.png
line-bg.png
decor-1.png
WAT IS ERFGOED?


Erfgoed gaat over wat wij geërfd hebben, maar ook wat wij zelf willen nalaten. Er valt van alles onder: liedjes, dansen, recepten, verhalen/legendes, symbolen, voor- en achternamen, straat- of veldnamen, afbeeldingen, gebruiksvoorwerpen, gebouwen, archeologische resten, landschappen, schriftelijke bronnen…

We houden gezamenlijke herinneringen levend en vormen zo een identiteit, waardoor onze hedendaagse wereld meer voor ons gaat betekenen. Het erfgoed is tijdgebonden/steeds aan verandering onderhevig.

decor-1.png

GESCHIEDENIS EN ERFGOEDEDUCATIE


Bij ‘geschiedenis’ is het verleden het uitgangspunt. Door de globalisering gaat het vak geschiedenis steeds minder over het eigen verleden.

Bij ‘erfgoededucatie’ is het heden het uitgangspunt. Je zoomt in op de eigen omgeving; het is tastbare geschiedenis. Erfgoededucatie gaat veel meer over de eigen cultuur en identiteit.

circles.png
line-bg.png
circles.png
line-bg.png
decor-1.png
KENMERKEN VAN EEN GOED ERFGOEDPROJECT
  • Is omgevingsgebonden (eigen leefwereld)
  • Heeft het heden als uitgangspunt
  • Maakt het onzichtbare zichtbaar
  • Stimuleert de collectieve herinnering
  • Is daardoor waardevol voor de identiteitsvorming van de gemeenschap
  • Werkt mee aan de bewustwording van de waarde van het erfgoed en de eigen omgeving
  • Maakt enthousiast door de context waarbinnen het erfgoed heeft gefunctioneerd

OPDRACHTGEVERS

Voorbeelden van opdrachtgevers, waarvoor een of meer projecten zijn uitgevoerd:

CODA, Apeldoorn

Cultuurwijzer, Apeldoorn

Drents Museum, Assen

EDU-ART Gelderland, Arnhem

Freulekeshuus, Venray

Gelders Erfgoed, Zutphen

Gelders Erfgoed, Zutphen

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Den Haag

Hunebeddencentrum, Borger

Musea Maaseik (B)

Natuur-en Milieueducatiecentrum het Eksternest, Almere

Nieuw Land Poldermuseum, Lelystad

Provincie Flevoland

Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland, Arnhem

Stichting voor de Nederlandse Archeologie, Amsterdam

Veluws Museum Nairac, Barneveld