• is omgevingsgebonden (eigen leefwereld)
  • heeft het heden als uitgangspunt
  • maakt het onzichtbare zichtbaar
  • stimuleert de collectieve herinnering
  • is daardoor waardevol voor de identiteitsvorming van de gemeenschap
  • werkt mee aan de bewustwording van de waarde van het erfgoed en de eigen omgeving
  • maakt enthousiast door de context waarbinnen het erfgoed heeft gefunctioneerd

nederzetting